Καταγραφή Κατάστασης ως Τουριστικού Προϊόντος Της Περιοχής

Για την καταγραφή των τάσεων της αγοράς, θα πρέπει να γίνει μία ανάλυση του τουριστικού προϊόντος ώς προορισμός (τρία διαφορετικά νησιά) ώστε να καταγραφεί η κατάσταση κατά την εκκίνηση όλων των ενεργειών. Με αυτόν το τρόπο θα αποτυπωθεί το προϊόν, οι πελάτες, οι τρόποι προβολής – προώθησης, οι τρόποι και τα μέσα διανομής και πώλησης.

Στην ανάλυση του προϊόντος είναι σημαντικό να γίνει μία SWOT Analysis ώστε να μας δώσει τα στοιχεία τα οποία θα μπορεί να συγκριθεί το προϊόν (προορισμός) με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς. Επίσης, θα βοηθήσει να καταγραφούν καλές και κακές πρακτικές από ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Η καταγραφή του προϊόντος αλλά και των πελατών θα δώσει την δυνατότητα για τυχών ανεκμετάλλευτες αγορές, ή ακόμη και τροποποιήσεις στο προϊόν, στο αφήγημά του και στην προβολή του. Θα συγκριθεί με τα νέα πρότυπα των αγοραστικών τάσεων σε επίπεδο προορισμών αλλά και καταναλωτικών συνηθειών των νέων γενεών (generation X, generation Z, baby boomers, κλπ).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα ερωτηματολόγια θα βρίσκονται online ώστε να δινεται η δυνατότητα στους εμλπεκόμενου να τα απαντούν εύκολα και γρήγορα!

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Η Ομάδα Έργου αποτελείται απο στελέχη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αντικείμενο σχετικό με τον Τουρισμό αλλά και τα πεδία αναζήτησης. Στην Ομάδα Έργου θα συμμετέχουν επίσης και άλλα επιστημονικά στελέχη, αναλόγως των αναγκών.
Ευστ. Βελησσαρίου
Ανάλυση Δεικτών Οικονομίας
Θωμάς Πούλιος
Ανάλυση Δεικτών Αγοράς
Αχ. Αναγνωστόπουλος
Ανάλυση Δεικτών Απασχολησιμότητας

Εγγραφή στο Newsletter για ενημέρωση σχετικά με το Παρατηρητήριο Τουρισμού και τα αποτελέσματα της έρευνας!

Θα μας Βρείτε

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γαιόπολις
41110. Λάρισα

Μας Καλείτε

Τηλεφωνικά 2410 684591