ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Με τις συνεχόμενες αλλαγές στον Τουρισμό τα τελευταία χρόνια, τόσο από την πλευρά των καταναλωτών/τουριστών, όσο και από την πλευρά των τουριστικών προορισμών, κρίνεται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός του τουριστικού προϊόντος αλλά και της δομής του. Θα πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα, τόσο για τις επιχειρήσεις σε έναν τουριστικό προορισμό όσο και για τον προορισμό, ως υποδομές, περιβάλλον, άνθρωποι. Παρατηρώντας τάσεις υπερ-τουρισμού αλλά και έλλειψης τουριστών σε άλλοτε παραδοσιακούς προορισμούς, κρίνεται αναγκαία η πλήρης αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.

Για την καταγραφή αυτής της κατάστασης όσον αφορά τις επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία, την απασχόληση και το περιβάλλον, αλλά και της την αλλαγή των τάσεων και της αγοραστικής συμπεριφοράς σε σχέση με το τουριστικό προϊόν, και στον τομέα της προώθησης, προβολής αλλά και διανομής του τουριστικού προϊόντος, κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Τουρισμού Βορείων Σποράδων.

Η δομή αυτή θα καταγράφει και θα αναλύει τα δεδομένα με δύο κύριες κατευθύνσεις:

  1. Επιπτώσεις του τουρισμού στην Οικονομία, Απασχόληση, Περιβάλλον
  2. Τάσεις του τουρισμού προς τον Προορισμό και λόγοι μεταβολής

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται, θα μπορέσουν να βοηθήσουν τόσο την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση, όσο και για τις επιχειρήσεις, ώστε να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να επαναπροσδιορίσουν το τουριστικό τους προϊόν στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα ερωτηματολόγια θα βρίσκονται online ώστε να δινεται η δυνατότητα στους εμλπεκόμενου να τα απαντούν εύκολα και γρήγορα!

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Η Ομάδα Έργου αποτελείται απο στελέχη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αντικείμενο σχετικό με τον Τουρισμό αλλά και τα πεδία αναζήτησης. Στην Ομάδα Έργου θα συμμετέχουν επίσης και άλλα επιστημονικά στελέχη, αναλόγως των αναγκών.
Ευστ. Βελησσαρίου
Ανάλυση Δεικτών Οικονομίας
Θωμάς Πούλιος
Ανάλυση Δεικτών Αγοράς
Αχ. Αναγνωστόπουλος
Ανάλυση Δεικτών Απασχολησιμότητας

Εγγραφή στο Newsletter για ενημέρωση σχετικά με το Παρατηρητήριο Τουρισμού και τα αποτελέσματα της έρευνας!

Θα μας Βρείτε

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γαιόπολις
41110. Λάρισα

Μας Καλείτε

Τηλεφωνικά 2410 684591