ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα ερωτηματολόγια θα βρίσκονται online ώστε να δινεται η δυνατότητα στους εμλπεκόμενου να τα απαντούν εύκολα και γρήγορα! Τα ερωτηματολόγια αυτά καταγράφουν την κατάσταση του τουριστικού προϊόντος, το αποτύπωμα στον προορισμό (περιβάλλον, οικονομία, κλπ) όπως επίσης και την αξιολόγιση αυτού απο τους Τουρίστες.

Εγγραφή στο Newsletter για ενημέρωση σχετικά με το Παρατηρητήριο Τουρισμού και τα αποτελέσματα της έρευνας!

Θα μας Βρείτε

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γαιόπολις
41110. Λάρισα

Μας Καλείτε

Τηλεφωνικά 2410 684591